Der er forskellige tilskudsmuligheder til din tandlægeregning. Her kan du læse mere om dem.

Tilskud fra Den offentlige sygesikring

Tilskud fra Den Offentlige Sygesikring får du ganske automatisk som patient hos Teamtand. Dit tilskud bliver fratrukket regningen på klinikken.

Tilskud fra Sygeforsikring Danmark

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark kan også blive registreret automatisk hos os. Hvis du ønsker det, så indberetter vi dine behandlinger og udgifter for dig.

Når regningen er betalt, bliver tilskuddet udbetalt til dig efter de retningslinjer, du har aftalt med Sygeforsikringen Danmark.

Du kan læse mere om beløbsstørrelser på konkrete behandlinger på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.
Her er linket til deres hjemmeside >

Tilskud fra kommunen

I særlige tilfælde kan der blive opnås tilskud fra din bopælskommune. Det er vigtigt, at du taler med sin sagsbehandler inden en eventuel tandbehandling hos os, da kommunen i de fleste tilfælde skal have et skriftligt behandlingsforslag fra os før vi må gå i gang med behandlingen.

Et sådant behandlingsforslag er noget, vi udarbejder til dig.